Therapie voor leerproblemen

Logopedieprakijk Lara Lambrechts - Lees-, schrijf- en rekenstoornissenKinderen kunnen op school moeilijkheden ondervinden met lezen, schrijven en/of rekenen. We spreken dan van leerproblemen. Als logopediste kunnen u en uw kind bij mij terecht voor een gepaste behandeling voor leerproblemen in Brecht.

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dysorthografie zijn stoornissen die gekenmerkt worden door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen. Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.

Resultaatgerichte aanpak

Na minstens een half jaar therapie waarbij we focussen op het behandelen van leerproblemen, kan bekeken worden of er daadwerkelijk sprake is van een leerstoornis, dit in samenspraak met de school, CLB, arts, … Het is belangrijk dat alle actoren nauw betrokken worden bij het stellen van de diagnose.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie over de behandelopties? Neem dan contact op met Logopediepraktijk Lara Lambrechts in Brecht.

Back to Top