Professionele ondersteuning voor
kinderen en jongvolwassenen.
Vraag nu meer info.

Behandeling voor taalstoornissen

Logopedieprakijk Lara Lambrechts - TaalstoornissenVoor taalproblemen en taalstoornissen in Brecht bied ik u graag professionele hulp in mijn logopediepraktijk. De specifieke noden van uw kind staan hierbij steeds centraal.

Taalprobleem en taalstoornis

We spreken van een taalprobleem wanneer de taalontwikkeling van uw kind vertraagd verloopt of afwijkend is van dat van andere kinderen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het enorm lang duurt voor uw kind zijn of haar eerste woordjes zegt. Een taalstoornis wordt in de literatuur benoemd met volgende termen: 'dysfasie', 'sli',.... Er kunnen problemen zijn met de taalvorm (verbuigingen, vervoegingen en zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) en/of het taalgebruik. Een diagnose dysfasie kan pas gesteld worden in overleg met andere specialisten.

Opstarten therapie

Therapie voor taalproblemen kan pas opgestart worden indien er een normaal IQ en een normaal gehoor kan vastgesteld worden. Indien therapie noodzakelijk blijkt te zijn, bespreek ik graag samen met u en uw kind wat de problemen en mogelijke doelstellingen zijn. Wilt u graag meer informatie over taalstoornissen of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Logopediepraktijk Lara Lambrechts uit Brecht.